Toc Per a la Salut 1

El principal objectiu d’aquest curs és que la persona comenci a familiaritzar-se amb el test muscular. Per això es desenvolupa com realitzar un test precís a un muscle indicador i els passos previs necessaris per a tenir un test fiable (comprovació de  polaritat, hiper-energia, deshidratació i permís).

S’aprenen a testar els 14 muscles principals, i com es relacionen amb els òrgans i el sistema de meridians de la medicina Tradicional China. A més, també s’aprenen diferents mètodes de correcció per a aquest muscles: Punts Neurolinfàtics, Punts Neurovasculars, Massatge de Meridians (MTC), Tècnica d’Origen/Inserció.

Sens dubte en aquest seminari partim d’una base històrica, dels  conceptes bàsics de la kinesiologia en Toc Per a la Salut i del concepte educatiu del model kinesiològic utilitzat.

Al llarg del curs s’introdueixen tècniques i conceptes que s’aniran desenvolupant al llar dels diferents cursos de formació. D’aquesta manera l’alumne pot anar experimentant i profunditzant d’una manera més fàcil i divertida. Així en aquest seminari comencem a experimentar amb la marxa creuada, a treballar amb l’Alliberació de la Tensió lteEmocional (LTE) i amb el test dels aliments, a prendre  consciencia de la postura, a introduir els reflexes anuloespirals, …

A més, en aquest seminari es veuen de manera completa algunes tècniques simples i molt eficaces como pot ser: el desafiament de las correccions, tècniques simples per a l’alliberació del dolor, la inhibició auditiva, la inhibició visual, el test de l’intermediari, l’equilibració sobre la marxa, …

Al acabar aquest mòdul hauràs après a realitzar equilibracions amb els 14 muscles principals de TPS, amb els quals es produeixen sorprenents canvis tant en tu mateix com en totes les persones a les que els hi ho facis. Les equilibracions de TPS regulars permeten al cos utilitzar millor les capacitats inherents de sanació. Quan ho apliquem en un programa per a l’auto-ajuda ens trobem que el nivell de salut aconseguit es manté i millora el nostre rendiment en el treball, escola, esports…

Una vegada hagis començat a experimentar els canvis voldràs aprendre més, i a mesura que vagis avançant amb el programa de TPS se t’obrirà un gran ventall de possibilitats en les teves equilibracions.

La duració mínima d’aquest curs es de 18 hores.

Requisits: cap.

Cursos de Toc Per a la Salut

Toc per a la salut 2

Toc per a la salut 3

Toc per a la salut 4

Cursos Monogràfics